Home»Aktualności»Gdzie na eliminacje MPMK?

Gdzie na eliminacje MPMK?

Na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni pojawiły się informacje o eliminacjach do Mistrzostw Polski Młodych Koni i Mistrzostw Świata Młodych Koni. Wszystkich jeźdźców dosiadających potencjalnych mistrzów czworoboków zapraszamy na konkursy eliminacyjne.

0
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło
Na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni pojawiły się informacje o eliminacjach do Mistrzostw Polski Młodych Koni i Mistrzostw Świata Młodych Koni. Wszystkich jeźdźców dosiadających  potencjalnych mistrzów czworoboków zapraszamy na konkursy eliminacyjne.
Zainteresowanym ho­dow­com i wła­ści­cie­lom koni przy­po­mi­namy, że wszyst­kie kla­cze i ogiery ho­dowli za­gra­nicz­nej, zgła­szane do eli­mi­na­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz za­kwa­li­fi­ko­wane do MPMK, mu­szą zo­stać wcze­śniej zi­den­ty­fi­ko­wane przez od­po­wiedni OZHK/WZHK oraz mu­szą być wpi­sane do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK.
Przypominamy też, że w tym roku po raz pierwszy ko­nie z pasz­por­tami pol­skimi i za­gra­nicz­nymi star­tują w jed­nych MPMK, na któ­rych obo­wią­zuje wspólna kla­sy­fi­ka­cja.
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI
I region (Zofia Górska)
ZO Kwieki – 27-28.05 (4 konkursy eliminacyjne)
ZO Solec Kujawski – 5-6.08 (4 konkursy eliminacyjne)
II region (Sławomir Pietrzak)
ZR KJ Aromer, Józefin – 18-19.06 (2 konkursy eliminacyjne)
CDN KJ Bajardo, Augustówek – 1-2.07 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO OJ Golden Horse, Koryta – 15-17.07 (2 konkursy eliminacyjne)
Golden Horse Dressage Cup 30-31.07 (2 konkursy eliminacyjne)
III region (Marek Ruda)
ZO KJ Szary, Michałowice – 10-11.06 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO KJ Lider, Radzionków – 16-17.07 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO KJ Osadkowski, Jakubowice – 19-20.08 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO LKJ Moszna – 9-10.09. (2 konkursy eliminacyjne)
IV region (Jerzy Łukomski)
ZR Hipodrom Wola, Poznań – 2.07 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO Stajnia Rybnica k. Jeleniej Góry – 22-24.07 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO Strzegom – 12-14.08 (2 konkursy eliminacyjne)
ZR Zagozd – 20-21.08 (2 konkursy eliminacyjne)
MPMK (finały) w ujeżdżeniu odbędą się w Strzegomiu w dniach 30.09– 2.10.
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA MŁODYCH KONI
ZO Kwieki – 27-29.05 (2 konkursy eliminacyjne)
ZO KJ Szary, Michałowice – 10-12.06. (2 konkursy eliminacyjne)
CDN KJ Bajardo, Augustówek – 1-2.07. (2 konkursy eliminacyjne)
MŚMK w tym roku zostaną zorganizowane w Ermelo (Holandia) 28-31.07.
Previous post

Wynki drugiego dnia CDI München

Next post

Propozycje ZO, ZR Rybnica 20-22 maja 2016