Home»Aktualności»Głos środowiska

Głos środowiska

Prezentujemy treść sprawozdania ze spotkania środowiska ujeżdżeniowego z Radą Ujeżdżenia (w imieniu której głos zabrali zawodnicy Aleksandra Szulc oraz Mateusz Cichoń), które odbyło się 2 kwietnia 2016 r. podczas Halowego Pucharu Polski w Michałowicach.

2
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Prezentujemy treść sprawozdania ze spotkania środowiska ujeżdżeniowego z Radą Ujeżdżenia (w imieniu której głos zabrali zawodnicy Aleksandra Szulc oraz Mateusz Cichoń), które odbyło się 2 kwietnia 2016 r. podczas Halowego Pucharu Polski w Michałowicach.

Dnia 2 kwietnia w Michałowicach, podczas Halowego Pucharu Polski w Ujeżdżeniu odbyło się spotkanie środowiska ujeżdżeniowego z przedstawicielami Rady Ujeżdżenia, podczas którego poruszono następujące tematy:

1. Postulat organizacji Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych podczas jednej imprezy, w okresie powakacyjnym

 • co do tej kwestii panuje powszechna zgoda, iż termin powakacyjny jest korzystny dla dzieci i młodzieży, która w czasie wakacji dysponuje większą ilością czasu, który może przeznaczyć na treningi;
 • rozgrywanie mistrzostw niższych kategorii wraz z seniorskimi podnosi ich prestiż, pozwala juniorom i młodym jeźdźcom poczuć, iż również ich starty mają znaczenie, jednocześnie daje możliwość obserwacji bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek;
 • jedyna obawa w tym zakresie dotyczy ewentualnej kolizji startu juniora i jego trenera – seniora, w przypadku sprawnej i przemyślanej organizacji nie będzie to jednak stanowić problemu;

2. Sprawa szkolenia sędziów

 • zawodnicy wyrażają niepokój małą ilością sędziów jak również słabym poziomem i tempem ich kształcenia, poczynając od poziomu regionalnego a na poziomie międzynarodowym skończywszy;
 • podjęto decyzję, iż Rada zwróci się do Kolegium Sędziów z oficjalnym zapytaniem co do istnienia i ewentualnego kształtu programu szkolenia sędziów w Polsce, przewidywanych perspektyw wyszkolenia sędziów międzynarodowych w najbliższych latach, którzy byliby aktywni także podczas zawodów CDI rozgrywanych poza granicami Polski, a także ewentualnych programów wspierających sędziów w takiej aktywności, np. poprzez uzyskiwanie dla nich zaproszeń do tzw. shadow judging podczas dużych międzynarodowych zawodów;
 • pojawił się także, wymagający szerszej dyskusji postulat, aby utworzyć fundusz przeznaczony na szkolenie sędziów, na który każdy zawodnik zgłaszając się na zawody krajowe/regionalne wpłacałby symboliczną kwotę np. 5 zł

3. Sędziowanie konkursów dla młodych koni, MPMK

 • środowisko dostrzega słabnący prestiż Mistrzostw Polski Młodych Koni, spowodowany m.in. niezrozumiałym, stojącym na słabym poziomie sędziowaniem
 • dobry sędzia ujeżdżeniowy, sędziujący na co dzień konkursy klasy N nie jest automatycznie dobrym sędzią dla koni 5 letnich, gdyż prezentacja młodych koni rządzi się całkowicie odmiennymi kryteriami
 • zawodnicy dostrzegają konieczność dokształcania sędziów w tym zakresie za co odpowiedzialność ponosić powinien zarówno PZJ jak i PZHK
 • jednym z pomysłów jakie pojawiły się w trakcie zebrania jest określania przez ww. składu sędziowskiego na MPMK w danym roku już na początku sezonu, i podjęcie starań zorganizowania dla tego składu wyjazdów doszkalających na zawody dla młodych koni w wiodących zachodnich krajach (Niemcy, Holandia, Dania)
 • Rada skieruje w tym przedmiocie pismo zarówno do PZJ jak i PZHK

4. Regulacje dot. mistrzostw regionu

 • zawodnicy i organizatorzy zwrócili uwagę na brak uzasadnienia dla rozgrywania mistrzostw wojewódzkich na podstawie przepisów właściwych dla Mistrzostw Polski
 • m.in. kłopotliwa jest kwestia obligatoryjności rozegrania 3 konkursów w każdej kategorii wiekowej, co niejednokrotnie, ze względów ekonomicznych, obchodzone jest poprzez rozgrywanie 2 konkursów jednego dnia
 • taka sytuacja kłoci się z dobrostanem koni, zmniejsza prestiż zawodów, gdyż żaden zawodnik nie będzie ryzykować zdrowia wartościowego konia podczas mistrzostw regionalnych – to z kolei prowadzi do niskiej frekwencji i słabego poziomu przejazdów
 • Rada zwróci na to uwagę PZJ i będzie wnioskować o zmianę przedmiotowej regulacji

5. Sprawa rejestracji licencji w PZJ

 • wielkie poruszenie w środowisku wywołała sprawa niewydolności Biura PZJ w kwestii wydawania licencji
 • środowisko zwraca uwagę na możliwość usprawnienia procedowania Biura, a jednocześnie uproszczenia procedur dla zawodników poprzez zmianę przepisów w sposób następujący:

a) zaksięgowanie wpłaty dokonanej poprzez system internetowy będzie automatycznie prowadzić do pojawienia się zawodnika w bazie ARTEMOR

b) przesyłane do PZJ zaświadczenie klubu zostanie przekształcone na oświadczenie zawodnika, w którym oświadczać będzie, iż jest zawodnikiem klubu X i ma względem tego klubu uregulowane wszelkie należności z tytułu członkostwa – w przypadku nieprawdziwości takiego oświadczenia oprócz odpowiedzialności karnej wprowadzić będzie można sankcję w postaci kilkuletniego zawieszenia zawodnika

c) oświadczenie to będzie również przesyłane poprzez system internetowy, a PZJ będzie mógł zajmować się weryfikacją przez cały rok kalendarzowy

 • Rada zleci sporządzenie w tej sprawie opinii prawnej licząc, iż fachowe pismo przekona PZJ do zmiany archaicznych regulacji i usprawnienia procedur z korzyścią dla wszystkich.

Podczas, jak i po spotkaniu, pojawiły się również inne ciekawe pomysły i wnioski, które mają zostać doprecyzowane i przesłane do Rady drogą elektroniczną. Czekamy także na komentarze osób nieobecnych podczas spotkania i dalsze sugestie co do działania Rady.

Przypominamy jednocześnie, iż adres mailowy Rady to: 

Previous post

Propozycje ZR, ZT Swoszowice 16-17 kwietnia 2016

Next post

Vechta – najdroższe konie 84-tej wiosennej aukcji