Home»Aktualności»Edukacja»Kompendium wiedzy o koniach – pytania egzaminacyjne na Brązową Odznakę Jeździecką

Kompendium wiedzy o koniach – pytania egzaminacyjne na Brązową Odznakę Jeździecką

0
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Kompendium wiedzy o koniach – pytania egzaminacyjne na brązową odznakę jeździecką

Aktualnie w jeździectwie możliwe do zdobycia są cztery odznaki jeździeckie. Zdanie pierwszej z nich – odznaki Jeżdżę Konno uprawnia do podejścia do egzaminu Brązowej Odznaki Jeździeckiej. Ta z kolei umożliwia uczestnictwo w regionalnych zawodach skoków przez przeszkody do klasy L oraz ujeżdżenia klasy P. Jest ona również warunkiem przystąpienia do wyższych odznak jeździeckich, takich jak Srebrna i Złota Odznaka Jeździecka.

Brązowa Odznaka Jeździecka jest oficjalnym potwierdzeniem niezbędnej wiedzy o opiece nad końmi oraz podstaw teorii jazdy konnej, takich jak znajomość podstawowych trzech chodów konia. Egzamin BOJ składa się ze sprawdzianu praktycznego dot. opieki stajennej, skoków przez przeszkody, ujeżdżenia oraz testu teoretycznego. Przygotowując się do egzaminu warto jest zapoznać się z teorią omawiającą podstawy końskiego zdrowia i ogólną tematyką obejmującą zachowanie konia. Należy wiedzieć jakie obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w stajni czy w trakcie jazdy na maneżu.

Kobieta jadąca na koniu zawody ujeżdżeniowe
Autor: drobotdean Freepik

Egzamin na brązową odznakę jeździecką składa się z dwóch części:

I. Część praktyczna

W jej skład wchodzi:

A.Opieka stajenna

W tej części egzaminu praktycznego sprawdzana jest umiejętność prawidłowego podejścia do konia oraz odczytywania i interpretacji jego reakcji. Należy wykazać się wiedzą praktyczną z zakresu podstawowych zabiegów pielęgnacji konia, czyszczenia a także pokazać jego odpowiednia prowadzenie w ręce i wiązanie.

B.Próba ujeżdżeniowa

Polega na zaprezentowaniu konkretnego programu na czworoboku o wymiarach 20x40m. Ocenie sędziów podlega prawidłowy dosiad jeźdźca, poprawne użycie pomocy oraz ogólna jakość pracy z koniem. W przypadku wykroczenia konia czterema kończynami poza plac ujeżdżeniowy lub w sytuacji popełnienia trzeciego błędu w programie następuje eliminacja z egzaminu. Warunkiem zaliczenia części ujeżdżeniowej jest uzyskanie końcowej oceny przejazdu co najmniej 5,5.

C.Próba skokowa

Do części skokowej dopuszcza się uczestników egzaminu, którzy otrzymali pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej. Podczas przejazdu sędziowie oceniają prawidłowy dosiad skokowy jeźdźca, poprawność pokonywania cavaletti i przeskakiwanych przeszkód. Wysokość przeszkód zależy od rodzaju wierzchowca – dla koni wynosi ona maksymalnie 70 cm, a w przypadku kucy nie może przekraczać 60 cm. Do eliminacji dochodzi w sytuacji trzeciego nieposłuszeństwa konia, braku panowania nad nim lub upadku jeźdźca, bądź konia.

II. Część teoretyczna

Ta część egzaminu prowadzona jest w formie rozmowy i to właśnie podczas niej obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych. Osoba zdająca egzamin ma możliwość swobodnego wypowiedzenia się na zadany temat. Pytania są dostosowywane przez komisję do wieku kandydata. Aktualne kategorie pytań na brązową odznakę dotyczą między innymi podstawowej teorii jazdy konnej, znajomości zachowań i zdrowia koni, technik żywienia, podstaw eksterieru, znajomości sprzętu jeździeckiego i prawidłowego zachowania się w obecności konia.

Kobieta i koń idący po maneżu
Autor: artursafronovvvv Freepik

Pytania na brązową odznakę jeździecką:

 1. Jak konie żyją w warunkach naturalnych?
 2. Jakie warunki zapewnione powinien mieć koń „udomowiony”?
 3. Poprzez jakie zachowanie koń wyraża swoje emocje?
 4. Co to są nałogi i narowy?
 5. Opisz pole widzenia konia.
 6. Dlaczego umiejętność obserwacji konia jest ważna dla bezpieczeństwa jeźdźca?
 7. Czego należy unikać podczas wykonywania wszelkich czynności przy koniach?
 8. Wobec jakich koni należy zachować szczególną ostrożność?
 9. W jakich okolicznościach konie mogą przejawiać szczególne zdenerwowanie lub agresje?
 10. Jak należy postępować z psami na terenie ośrodków jeździeckich?
 11. Dlaczego należy uważać wchodząc do boksu konia?
 12. W którym miejscu najbezpieczniej przebywać obok konia?
 13. Wymień bezpieczne miejsca podczas pielęgnacji konia?
 14. Co należy zrobić przed wejściem do boksu lub stanowiska?
 15. Co oznacza czerwona wstążeczka wpleciona w grzywę lub ogon konia?
 16. Co to jest stanowisko?
 17. Jak poprawnie wyprowadzić konia z boksu?
 18. Wymień podstawowe zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia w ręku.
 19. Jak trzymamy wodze prowadząc konia w ogłowiu wędzidłowym?
 20. Jakie buty należy włożyć przystępując do przeprowadzania koni w ręku?
 21. Dlaczego nie należy prowadzić naraz więcej, niż jednego konia?
 22. Czy koń puszczony na wybieg powinien mieć wkręcone hacele?
 23. Dlaczego wyprowadzanie koni na wybieg niesie ze sobą ryzyko?
 24. Czy można przywiązać konia używając do tego celu wodzy?
 25. Jaki sprzęt jest potrzebny, by poprawnie i bezpiecznie przywiązać konia?
 26. Dlaczego nie należy wiązać konia do elementów pionowych (np. drzewa, słupa) itd.?
 27. Co to jest karabińczyk bezpieczeństwa?
 28. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować podnosząc kończyny konia?
 29. Czy konia należy czyścić w boksie lub stanowisku?
 30. Do czego służy metalowe zgrzebło?
 31. Dlaczego ważna jest staranna pielęgnacja kopyt?
 32. Po co podkuwa się konie i jak często?
 33. Co to są hacele? Czy można je stosować przy wypuszczaniu konia na padok?
 34. W jakim celu stosujemy bandaże i ochraniacze?
 35. W jakim celu stosuje się kalosze dla koni?
 36. Dlaczego bandażowanie kończyn wymaga wiedzy i doświadczenia?
 37. Jakie jest uzasadnienie stosowania derek dla koni? Wymień co najmniej 4 rodzaje.
 38. Wymień przynajmniej 3 cechy świadczące o dobrym zdrowiu konia.
 39. Jakie znasz podstawowe maści koni?
 40. Jakiego koloru grzywę i sierść ma koń gniady?
ARTYKUŁ BĘDZIE KONTYNUOWANY.
Previous post

Kompendium wiedzy o koniach - Co należy zrobić przed wejściem do boksu lub stanowiska?

Next post

Kompendium wiedzy o koniach - koń minorkański