Home»Aktualności»Edukacja»Kompendium wiedzy o koniach: Srebrna Odznaka Jeździecka

Kompendium wiedzy o koniach: Srebrna Odznaka Jeździecka

0
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Srebrna Odznaka Jeździecka jest kolejnym etapem w 4 stopniowym systemie przyznawania odznak jeździeckich. Odznaki jeździeckie są ważnym elementem w jeździe jeżeli planujesz udział w zawodach i dalszy rozwój swoich umiejętności.

O czym chcesz przeczytać?

 1. Wymogi
 2. Część praktyczna
 3. Część teoretyczna
 4. Czy mogę poprawić niezdany egzamin?
 5. Jakie uprawnienia daje Srebrna Odznaka Jeździecka?
 6. Jaka jest wysokość przeszkód na Srebrną Odznakę?
 7. Czy muszę mieć swojego konia na Srebrną Odznakę Jeździecką?
 8. Jak ubrać się na odznakę? Trzeba mieć strój konkursowy na odznace jeździeckiej?
 9. Czy Srebrna Odznaka Jeździecka jest trudna?

Pierwszym etapem jest Odznaka Jeżdżę Konno, następnie Brązowa Odznaka Jeździecka, Srebrna Odznaka jeździecka, a ciąg egzaminów zakończony jest Złotą Odznaką Jeździecką.

Celem odznak jest podniesienie poziomu nauczania w sekcjach jeździeckich oraz zwrócenie jeźdźcom uwagi na zagadnienia teorii jazdy konnej oraz ogólne zasady bezpieczeństwa w stajni.

Egzamin na odznakę można zdać jedynie w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

Srebrna Odznaka Jeździecka – wymogi

Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze odznaki brązowej.

 • Egzamin składa się z dwóch części praktycznych (ujeżdżenie i skoki) i jednej części teoretycznej (pytania na egzaminie teoretycznym obejmują podstawy teorii skoków przez przeszkody, chody koni, podstawowe wiadomości z zakresu zdrowia koni, pielęgnacji konia, zasady jazdy w terenie itd.). Pytania obowiązujące na egzaminie teoretycznym znajdują się na oficjalnej stronie PZJ. Każdą część egzaminu zalicza się osobno, zaczynając od próby ujezdżenia. Oceną za każdą część egzaminu jest zaliczony lub niezaliczony. Minimum punktów do zaliczenia części praktycznej to 5.
 • Minimalny wiek uczestnika to 9 lat (wg rocznika urodzenia), a minimalny wiek konia biorącego udział w odznace to 5 lat.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z części skokowej egzaminu lub z części ujeżdżeniowej. Zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową lub zdany skokowy egzamin licencyjny nie muszą zdawać części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie.
 • Podczas odznaki niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych.
 • Dozwolone jest użycie ochraniaczy, bata oraz kiełzna zaakceptowanego w przepisach danej dyscypliny.
 • Za zgodą komisji egzaminacyjnej możliwe jest użycie ostróg.

Srebrna Odznaka Jeździecka – część praktyczna

 

Ujeżdżenie

Pierwszym elementem egzaminu praktycznego jest próba ujeżdżeniowa.

Egzaminowany musi zaprezentować poprawne wykonanie czworoboku klasy P (czworobok znajdziesz TUTAJ). Podczas przejazdu obowiązują ogólne zasady dyscypliny ujeżdżenia.

Niedozwolone jest wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok, a 3 pomyłki dyskwalifikują jeźdźca z egzaminu.

W tej części oceniane są poszczególne elementy zgodnie z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia:

 • prawidłowy dosiad jeźdźca
 • poprawne użycie pomocy
 • rysunek (dokładność wykonywania poszczególnych ćwiczeń/figur na ujeżdżalni)

Niezaliczenie części ujeżdżeniowej skutkuje niedopuszczeniem do części skokowej egzaminu oraz do części teoretycznej.

Skoki

Zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu pozwala jeźdźcowi do zdawania części skokowej.

Podczas próby skokowej do oddania jest 7 skoków (wysokość przeszkód dla dużych koni to 80-85 cm, dla kucy do 70 cm). Podczas egzaminu obowiązują ogólne zasady konkurencji skoków.

Jeździec do ma do pokonania parkur z przeszkód ustawionych wg określonego schematu (wzory parkurów dostępne są na oficjalnej stronie PZJ) złożony ze stacjonat, okserów oraz szeregu dwuczłonowego. Przejazd zakończony powinien być obowiązkowym przejściem do kłusa i opuszczeniem parkuru w stępie.

Przykładowy parkur. Źródło: www.pzj.pl

 

Przykładowy parkur. Źródło: www.pzj.pl

W tej części oceniane są poszczególne elementy zgodnie z regulaminem dyscypliny skoków:

 • prawidłowy dosiad skokowy (półsiad)
 • zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami
 • rysunek (prawidłowe wyjechanie zakrętów, utrzymanie rytmu, doprowadzenie konia do przeszkody)
 • styl i postawa podczas skoku
 • przejście do kłusa oraz stępa (obowiązkowe)

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca czy też brak lub utrata panowania nad koniem skutkują niezaliczeniem części skokowej egzaminu.

Srebrna Odznaka Jeździecka – część teoretyczna

 

Przy podejściu do części teoretycznej obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych, których baza znajduje się na oficjalnej stronie PZJ.

W tej części oceniana jest wiedza z zakresu:

 • chody koni
 • figury na ujeżdżalni
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody
 • pierwsza pomoc
 • zasady jazdy w terenie
 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie rozmowy, podczas której zadawane są pytania (min. 3). Do zaliczenia tej części egzaminu wystarczy minimum połowa prawidłowych odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę poprawić niezdany egzamin?

Tak, istnieje możliwość poprawy niezdanej części egzaminu w następnym dogodnym terminie. Pamiętaj, że nie zaliczając próby ujeżdżenia nie możesz podjeść do zdawania części w skokach oraz części pytań.

Jakie uprawnienia daje Srebrna Odznaka Jeździecka?

Srebrna Odznaka Jeździecka uprawnia do startowania w konkursach ujeżdżeniowych do klasy C włącznie, udziału w zawodach skokowych dla klasy N włącznie, a także startów w OOM lub MPMK.

Jaka jest wysokość przeszkód na Srebrną Odznakę?

Wysokość przeszkód dla dużych koni: 80-85 cm

Wysokość przeszkód dla kucy: do 70 cm

Czy muszę mieć swojego konia na Srebrną Odznakę Jeździecką?

Duże ośrodki, które przeprowadzają egzaminy na odznaki jeździeckie zazwyczaj dają możliwość wypożyczenia konia na egzamin za dodatkową opłatą.

Jak ubrać się na odznakę? Trzeba mieć strój konkursowy na odznace jeździekckiej?

Podczas egzaminu na odznaki jeździeckie nie obowiązuje strój konkursowy (białe bryczesy, frak i koszulka ze stójką), wymagany jest jednak pełny i schludny strój jeździecki. Wskazówki na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Czy Srebrna Odznaka Jeździecka jest trudna?

Wraz z postępami w nauce i rozwojowi jeździeckiemu jeździec powinien sukcesywnie podchodzić do egzaminów na odznaki jeździeckie. Będąc w pełni przygotowanym do części praktycznej, jak i części teoretycznej nie masz czego się obawiać i przeprowadzony egzamin będzie jedynie formalnością. Pamiętaj, że każdy uczy się we własnym tempie, dlatego nie podchodź do egzaminu „na szybko”, tylko dopiero wtedy, gdy poczujesz się na nią odpowiednio przygotowany.

Powodzenia!

Previous post

Kompendium wiedzy o koniach: konie zimnokrwiste – to znaczy jakie?

Next post

Kompendium wiedzy o koniach: konie gorącokrwiste – co to znaczy?