Home»Aktualności»Kalendarz zawodów»Propozycje»Kurs podstawowy dla sędziów

Kurs podstawowy dla sędziów

2
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Agencja szkoleniowa Atelier zaprasza do Opola na kurs podstawowy dla sędziów. Zgłoszenia pisemne zawierające imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail  proszę wysyłać do dnia 21.01.2015 na adres:

 

Kurs podstawowy dla Sędziów w dyscyplinach ujeżdżenia (A) i skoków przez przeszkody (B)

Podstawowy kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia.

Podstawowy kurs sędziowski w dyscyplinie skoków przez przeszkody.
Organizator: Atelier Agencja Szkoleniowa www.atelierszkolenia.pl

Miejsce kursów: 45-081 Opole ul. Piastowska 20

Termin: 24.01.2015 ujeżdżenie

Termin: 25.01.2015 skoki


Kierownik kursów: Łukasz Dziarmaga
Wykładowcy: Marek Ruda (ujeżdżenie), Łukasz Dziarmaga (skoki przez przeszkody)

Zgodnie z Art. 17 Przepisów o sędziach krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

 • pełnoletnia;

 • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;

 • spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku, czyli:
  – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  – korzystająca z pełni praw publicznych;
  – która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz FEI;
  – która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;

 • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
  – brązowa odznaka jeździecka;
  – klasa sportowa;
  – jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, komisja danej dyscypliny może wystąpić do KS PZJ o uchylenie powyższego wymogu;

 • która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie
  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie licencji osób oficjalnych (dostępny na stronie PZJ w zakładce ?Sędziowie?)

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

KOSZTY:

Kurs sędziowski podstawowy A ? 130 zł

Kurs sędziowski podstawowy B ? 130 zł

Kurs sędziowski podstawowy A i B ? 230 zł

Opłata licencyjna dla PZJ ? płatna w 2015 roku na konto PZJ według cennika PZJ

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia pisemne zawierające imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail proszę wysyłać do dnia 21.01.2015 na adres:

W razie pytań można dzwonić pod nr tel. 664 906 069
Kursy odbędą się jeśli zgłosi się na nie co najmniej po dziesięć osób.

Previous post

Przemek Kozanowski

Next post

Żegnamy Wojciecha Markowskiego