Home»Aktualności»Kalendarz zawodów»Propozycje»Propozycje ZR Przywidz 14-15 maja 2016

Propozycje ZR Przywidz 14-15 maja 2016

1
Shares
Pinterest Google+
Konfigurator siodła - dobierzemy idealnie dopasowane dla Ciebie siodło

Organizator: Przywidzki Klub Jeździecki  “Zielona Brama”  

Miejsce zawodów: Stajnia „Zielona Brama” 83-047 Przywidz ul. Gdańska 26

Warunki: czworobok 20x60m , rozprężania 50x60m , podłoże: piasek.

Termin: 14.05.2016r., godzina rozpoczęcia zawodów: 9.00.

Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane w WZJ/PZJ.

Komisja sędziowska:
Sędzia Główny : Zofia Górska
Sędzia: Łukasz Walter
Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów III klasą

Zgłoszenia na: lub SMS 503 338 880ostateczny termin zgłoszeń: 11.05.2016r.

Opłaty: opłata organizacyjna wpisowe za całe zawody:      od konia, wpłaty należy dokonać na konto 
.  Piotr Krzyżanowski GR „Zielona Brama”    10 8335 0003 0113 8194 2000 0001

 

Kwota opłat organizacyjnych zostanie przeznaczona na nagrody.

Nagrody: puchary od I do III miejsca, flots

Warunki uczestnictwa: według przepisów i regulaminu PZJ. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia aktualnej Licencji swojej oraz konia, zgłoszonego do konkursu. Zawodnicy bez kompletu aktualnych dokumentów nie będą dopuszczeniu do startu w zawodach.

Warunkiem startu Amatorów bez licencji jest:
Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, wydanych przez lekarza sportowego w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców na start w zawodach jeździeckich.
Minimalny wiek jeźdźca 10 lat.
Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie. Minimalny wiek konia 4 lata.
Ubezpieczenie NNW

PROGRAM ZAWODÓW:

Runda nr 1 – L2, L 3 amatorów–nie wymaga się licencji i rejestracji.
Runda nr 2 – L2, L3
Runda nr 3 – P1, P2
Runda nr 4 – P3, P4
Runda nr 5 – D1, D2
Runda nr 6 – N4, N5
Runda nr 7 – C1, C6

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wynajęcie boksów prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem na adres mailowy organizatora. Koszt wynajęcia boksu 40zł.  Możliwy przyjazd w piątek 13.05.2016r za dodatkową opłatą w wysokości 40 zł. W cenę boksu wliczone siano i słoma. Istnieje możliwość rezerwacji pokoi w pensjonacie oraz hotelu na terenie. W ośrodku znajduje się restauracja.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Serdecznie zapraszamy
Organizator

Listy startowe i wyniki dostępne na :
https://www.facebook.com/SzkolaDresazuZofiiGorskiejIAgatyLenartowicz/

Previous post

Propozycje Puchar Lewady Zakrzów 21 maja 2016

Next post

Helen Langehanenberg - czy powróci w wielkim stylu?