Posts Tagged

Frank Kemperman

Międzynarodowa Federacja Jeździecka ogłosiła powstanie tzw. Working Group mającej działać w obrębie sędziowania konkursów ujeżdżenia. Głównym (choć nie jedynym) zadaniem tej grupy będzie ewaluacja ocen sędziów ujeżdżenia wystawionych po roku 2009. Członkowie Working Group mają osądzić, czy wystawione oceny miały pozytywny, neutralny czy też negatywny wpływ na sposób sędziowania oraz …