Posts Tagged

Rada ujeżdżenia

Rada Zawodników dyscypliny ujeżdżenia, w związku z wyrażonymi przez środowisko obawami, co do malejącej liczby i aktywności polskich sędziów międzynarodowych, planuje podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy sytuacji w tej dziedzinie.

Prezentujemy treść sprawozdania ze spotkania środowiska ujeżdżeniowego z Radą Ujeżdżenia (w imieniu której głos zabrali zawodnicy Aleksandra Szulc oraz Mateusz Cichoń), które odbyło się 2 kwietnia 2016 r. podczas Halowego Pucharu Polski w Michałowicach.
PZJ

Wstępny termin spotkania środowiska ujeżdżeniowego i członków Rady: sobota 2.04 godzina 15:00. Termin został ustalony przy uwzględnieniu godzinowego planu konkursów, jak również mając na względzie umożliwienie udziału w spotkaniu osobom nie biorącym udziału w HPP.