Previous post

Zobaczmy to jeszcze raz! - Charlotte Dujardin & Valegro, London Olympia 2014 - 94.30%

Next post

Zobaczmy to jeszcze raz! - Nicole Uphoff & Rembrandt, WM Stockholm 1990